LEGOlisering van de bouw

Dat innovatie in de bouwsector meer leeft dan ooit te voren realiseren wij ons bij de Van Dijk Groep maar al te goed, ons woningconcept Passend Wonen is daar een goed voorbeeld van. Met de uitgave van het boek ‘:LEGOlisering van de Bouw’ van Hennes de Ridder wordt het belang van innovatie én daarmee van Passend Wonen des te meer bevestigd.

“LEGOlisering van de Bouw” leidt tot veel betere en goedkopere bouwwerken en zal binnen 20 jaar leiden tot halvering van de door de bouw onttrokken waarde en verdubbeling van de toegevoegde waarde” zegt Hennes de Ridder. ”LEGOlisering van de Bouw” is niet zomaar een boek. Het boek begint met de bouw als een belangrijke sector, die – gerekend over de gehele levenscyclus van haar bouwwerken – ongeveer de helft van het mondiale energiegebruik en de CO2 uitstoot voor haar rekening neemt. Daarnaast heeft zij een disproportionele bijdrage ten aanzien van afvalproductie en transport. Tenslotte is de sector voor zowel klant als producent niet profijtelijk gezien de hoge faalkosten en de lage bedrijfswinsten.

“Legolisering van de Bouw” laat zien dat het ook anders kan en vooral moet op een moment dat de wereld zich bevindt in vijf crises. Bouwwerken moeten net zoals auto’s, computers, televisies en vliegtuigen evolutionair worden ontwikkeld. Zowel nieuwbouw als renovatie. Er geldt het Darwinisme voor bouwwerken, de survival of the fittest. De bouwwerken die zich het makkelijkst en snelst kunnen aanpassen aan de veranderende wereld zullen blijven. De anderen sterven uit. Er ontstaan producenten die zich profileren met bouwwerken die eenzelfde DNA delen, maar qua vorm bepaald worden door locatie, gebruik en tijd. De structuur blijft min of meer hetzelfde doch de cellen veranderen. Dat geldt zowel voor opvolgende generaties van bouwwerken als voor een individueel bouwwerk tijdens zijn levensduur. Het wiel uitvinden per bouwproject is dan voorgoed verleden tijd. Daarvoor in de plaats komen leer- en repetitie-effecten. Design & Construct maakt plaats voor Research & Development.

Bron: http://www.vernieuwingbouw.nl

Op 28 november woonden enkele honderden belangstellenden de presentatie van het nieuwe boek van Hennes de Ridder bij waarbij het betoog van De Ridder (hoogleraar integraal ontwerpen aan de TU Delft) over de noodzaak van verandering in de bouwsector van menig aanwezige de ogen opende. Precies een half jaar voorafgaand aan deze openbaring van Hennes de Ridder vond in Hardenberg de marktreflectie van Passend Wonen plaats. Een praktisch en beter voorbeeld van LEGOLISERING van de bouw is tot op heden niet gerealiseerd.

Ter inspiratie: http://www.youtube.com/watch?v=vlVo5muOkGo.