Het Passend Wonen principe

Passend Wonen is een nieuw en uniek woningbouwconcept van de Van Dijk Groep. Wij bouwen een betaalbare, duurzame en transformeerbare woning die naar eigen wens en smaak is in te delen. Passend Wonen: Gebouwd voor de toekomst!

Het principe van Passend Wonen is te vergelijken met het stapelen van blokken. Een woonblok bestaat uit losse elementen  die wij naar wens kunnen indelen.  Bijzonder aan dit concept is, dat wij vanuit een vaste technische basis, de woningen horizontaal en verticaal kunnen transformeren en indelen naar de behoefte van dat moment.

Hergebruik
Omdat de huidige bouwsystemen niet in hergebruik ervan voorzien is de bouw  een aanzienlijke veroorzaker van de afvalberg. Een toenemende schaarste van grondstoffen maakt dat dit niet zo door kan gaan. Het probleem is dat de bouwsystemen niet meer toereikend zijn voor de toekomst.

80% van het probleem wordt veroorzaakt door 20% van het systeem. De levensduur en herbruikbaarheid houdt  rechtstreeks verband met de fixatie van de diverse materialen aan elkaar, en de vervlechting van deze materialen met de infrastructuur. Het bouwsysteem PASsend wonen heeft met bestaande techniek hier de oplossing voor ontwikkeld.

Modulair concept
Passend Wonen is een gemodulairiseerd woningbouwsysteem, met een draagstructuur die op uniformiteit en veranderlijkheid gebaseerd is. Gestandaardiseerde, monolithisch vervaardigde en vormvaste  ruimtemodules geven het gebouw de vereiste constructieve stabiliteit en flexibiliteit.

Aan de ruimtemodules kunnen verschillende functies worden toegekend, zoals verblijfsruimte, verkeersruimte, badruimte, etc. Door het eigen gewicht van de modules, wordt voorzien in een robuuste stabiliteitskern waaraan de overige gebouwdelen zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd op een wijze die demontage en hergebruik mogelijk maken.

In de planfase is het mogelijk het ontwerp modulair aan te passen. Dit stretchen van de structuur is mogelijk ter plaatse van de raakvlakken (interfaces) van modules onderling en modules met de overige elementen. De grotendeels vrij indeelbare ruimte is ook na de planfase aanpasbaar.

Uitbreiden of inbreiden van de  installaties en gebouwinfrastructuur is mogelijk doordat deze ontkoppeld zijn van het casco. De uitgekiende relatie van woonprogramma en leidingruimte gecombineerd met de zwevende prefab dekvloer met geïntegreerde vloer verwarming (koeling) maakt dit mogelijk. De modules en elementen zijn herbruikbaar, dit is ca. 80% van de hoeveelheid toegepaste grondstof van het totale gebouw.

De ontwikkeling is productplatform gedreven. De ruimtemodules en elementen met een modulaire architectuur hebben een gemeenschappelijk platform waar een creatie van productfamilies wordt afgeleid. Product Family Engineering (PFE) maakt:
• Hergebruik van ontwerpoplossingen, processen en middelen is mogelijk en leidt tot reductie van tijd en productontwikkelingskosten en risico’s
• Maakt standaardisatie van productie en assemblage mogelijk.
• Schaalvoordelen mogelijk
• Het toepassen van oplossingen voor klanten eenvoudiger.
• Diversificatie mogelijk.