De filosofie

Het Passend Wonen concept is gebouwd voor de toekomst, en richt zich op de 4e dimensie van een gebouw  namelijk ‘tijd’. “You can’t solve problems with the same kind of thinking used when we created them” aldus Albert Einstein. Een heel andere wijze van denken heeft geleid tot een praktisch gebouwconcept dat aanpasbaar en herbruikbaar is.

De richting gevende visie van Passend Wonen is als volgt gedefinieerd: “Wij zorgen ervoor dat Passend Wonen bereikbaar wordt voor veel mensen” . Deze visie geeft richting aan het ontwikkel team, maar streeft ook een ideologie na, namelijk vanuit onze welvaart ervoor zorgen en bijdragen dat ook de mensen die zelf niet kunnen voorzien in deze primaire levensbehoefte, namelijk veilig kunnen verblijven (wonen), dit onder bereik krijgen. Passend Wonen bedoelt daarom veel meer dan alleen “zijn van de naam voor een technische of commerciële oplossing” Passend Wonen is een attitude.

Dat we ons als mensen op deze wereld niet gast maar consument noemen zegt al genoeg. Toch moeten we ons bewust zijn dat het onverantwoord is wanneer we op deze wijze doorgaan met het consumeren van onze grondstoffen Realiseren we ons wel dat ca. 30% van de grondstoffen en daarmee 30% de afvalberg veroorzaakt wordt door de bouwproductie? Dit blijft zo wanneer we gebouwen blijven realiseren op de (met het oog op duurzaamheid) gebrekkige wijze zoals we die nu toepassen..

De aanpasbaarheid van het eenvoudige maar effectieve concept zorgt ervoor dat de technische, functionele en economische levensduur in een geheel ander perspectief moet worden bezien. De referentie periode van 50 jaar voor een woongebouw is daarmee verleden tijd. 80% van de materialen recyclebaar.

Voor de mensen die in het concept zullen verblijven, zijn het vooral comfortabele maar herkenbare woningen waar het prettig en comfortabel wonen is.

Wonen met een extra dimensie;
Passend Wonen gebouwd voor de toekomst;
Da’s “PAS” wonen!